Utställningar 2022

  • Galleri Sjöhästen, Nyköping 26/2 – 12/3
  • Kabusa Art Gallery, Ystad 15/4 – 24/4
  • House of Avinyo, Barcelona, från 28/4.

Tidigare utställningar

Fixorama, Kungsgatan, Göteborg

Konstnär Mats Wieslander

Jag inspireras av naturens strukturer och det ger uttryck i alla mina konstverk. Jag skapar helst utomhus när vädret tillåter på mitt favoritmaterial, rostig plåt. Mina redskap är oftast spackelspadar, trasor och blomspruta, sällan pensel. Färgerna är akryl och bläck.  

Jag utnyttjar vädrets växlingar. Duggregn ger lång torkperiod och fina strukturer men när solen lysen blir plåten varmare och det ger möjlighet till andra snabbare tekniker. Mina samarbetspartners är främst inredningsarkitekter men också gallerister. Min konst skapar en känsla av inflyttad natur. Konstverken skall vara fria för tolkning och mina kunder hittar alltid nya vägar att betrakta dem.

S A M A R B E T S P A R T N E R S