Minimalistisk konst på plåt | 35 x 50 cm

Järnramarna är handgjorda. Vissa verk har ”lådram” vilket betyder ej synlig ram framifrån utan endast från sidorna.

Kontakta Johan, jb_valor på Instagram för att se och köpa konsten på Galleri A 41,  i Göteborg.