Minimalistisk konst på plåt | 70 x 100 | 85 x 125 cm

Järnramarna är handgjorda. Vissa verk har ”lådram” vilket betyder ej synlig ram framifrån utan endast från sidorna.

Kontakta Johan, jb_valor på Instagram för att se och köpa konsten på Terrassgatan 5 i Göteborg.

 

 

Nedan format 70 x 100 cm

Nedan format 85 x 125 | alla sålda, nya kommer inom kort